Tietosuojaseloste

1. Yleistä
Muuvet eläinklinikka on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme asiakasrekisteriimme (jäljempänä Rekisteri ) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antavat yhteyshenkilömme. Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.
2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt
3. Rekisterin tietosisältö
Käsittelemme rekisterissä kuluttaja- ja yritysasiakkaiden edustajien henkilötietoja. Käsittelemme rekisterissä seuraavia asiakkaidemme henkilötietoja:
Perustiedot rekisteröidyistä kuten nimi ja yhteystiedot, kuten osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, muut asiakkaan itse antamat tiedot, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi.
Maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot.
Asiakkuuteen, sopimuksiin ja markkinointiin liittyvät tiedot.
4. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta mm. tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten ja muiden kontaktien yhteydessä.
Näistä tiedoista tallennetaan ainoastaan niiden asiakkaiden tiedot, jotka ovat itse ottaneet yhteyttä. Kaikki asiakkaiden kontaktit rekisterin pitäjän kanssa voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään liiketapahtumien todentamisessa sekä asiakaspalvelun hoidossa ja kehittämisessä.
5. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin tarkoitus ja rekisterin pitämisen peruste
Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen tarkoituksena on Muuvet eläinklinikan liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden ja tehtävien hoitaminen, tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen, toimitus, maksaminen, maksujen valvonta, tuotteiden ja palvelujen markkinointi, mainonta ja etämyynti, liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen . Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen mm. silloin, kun rekisterinpitäjä säilyttää asiakkaan henkilötietoja noudattaakseen kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä.
6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille
Henkilötietoja voidaan luovuttaa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön, viranomaisten määräysten velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille. Yhteistyökumppanimme ja alihankkijamme voivat käsitellä henkilötietojasi vain lukuumme suoritettavia asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tehtäviä varten.
7. Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.
8. Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet
Säilytämme henkilötietojasi Rekisterissä enintään 10 vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Huomioithan, että henkilötietojasi voidaan joutua säilyttämään myös tätä kauemmin, mikäli sovellettava lainsäädäntö edellyttää pidempää säilytysaikaa.
9. Rekisteröidyn oikeudet
Muuvet eläinklinikka takaa rekisteröidyille kaikki heille lain mukaan kuuluvat oikeudet henkilötietonsa käsittelyn suhteen. Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:
Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot kerätään yhteisiin tietokantoihin. Tietokannat ja paperiset dokumentit sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain oikeudet omaavat henkilöt. Rekisteriin pääsy on vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.